the salt room Солната стая
The Salt Room

   

 

    Поради въведените нови противоепидемични мерки във връзка с COVID-19, считано от 28.11.2020г., Бенефит Системс България ЕООД временно преустановява услугата предлагана чрез карти Мултиспорт. Своевременно ще бъдете уведомени за активирането на услугата им.

   "Солната Стая" Ви очаква на познатия адрес, като имате възможността да се възползвате от абонаментните карти и/или еднократните посещения предлагани от нас.