the salt room Солната стая
The Salt Room

Съгласно издадена заповед, от 13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването, за въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19, "Солната Стая" преустановява дейност до 29.03.2020 год..