the salt room Солната стая
The Salt Room

Съгласно издадена заповед, на Министъра на здравеопазването, за удължаване срока на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19, "Солната Стая" преустановява дейност до 12.04.2020 год. включително.